Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met Villa Rose.

 • Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
 • U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina van de website.
 • U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen.
 • U hebt 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren of te ruilen (zie voorwaarden ‘Ruilen en Retournering’). Na afloop van dit termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

 

Aanbiedingen en Prijzen

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Villa Rose is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van type- en/of programmeerfouten in deze website.

Betaling

Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. Als de bestelling niet binnen 10 dagen betaald is, zal deze worden geannuleerd.

Verzend- en administratiekosten

U betaalt per bestelling. De verzendkosten bedragen €2,95 in Nederland en € 7,95 voor Belgie. Bij retourneren zijn de verzendkosten voor uw eigen rekening.

Villa Rose Ruilen en Retourneren

 • U kunt uitsluitend artikelen retourneren die gekocht zijn bij Villa Rose.
 • Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
 • De factuur dient meegezonden te worden.
 • De kosten en verzendrisico(‘s) van het terugzenden zijn voor rekening van de koper.
 • Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren.
  Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden.
 • Bij retourneren (ontbinding van 1 of meer artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (exclusief verzendkosten) binnen 10 dagen aan u worden overgemaakt.
 • Bij klachten of beschadiging (tijdens verzending), dient u eerst per email contact op te nemen met VillaRose ([email protected]).
 • Ongefrankeerd / te weinig gefrankeerde pakketten worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.

 

Garantie en Aansprakelijkheid

 • Villa Rose garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 • De boven genoemde garantie geldt gedurende 1 maand na levering.
 • Villa Rose verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Villa Rose de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Villa Rose vervangen verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Villa Rose te retourneren en de eigendom daarover aan Villa Rose te verschaffen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Villa Rose, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 • Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Villa Rose niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde , daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
 • Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Villa Rose beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 • Onverminderd het bovenstaande is Villa Rose niet aansprakelijk indien schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schulden van Villa Rose of zijn ondergeschikten.

 

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Villa Rose klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Villa Rose of de door ons zorgvuldig geselecteerde derde invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Villa Rose verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail bevestigen.

Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen. Hebt u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, laat het ons weten. U kunt altijd contact met ons opnemen per e-mail ([email protected])

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »